Dobavljač ne samo za aluminijumske profile, transportne trake.
Conveyours system and accesories
Conveyours system and accesories
dopravníky a dopravníkové systémy
STRATEGIC PARTNER
STRATEGIC PARTNER
RS      HU      HR
Go to content
Kratke informacije o obradi osobnih podataka pojedinaca u našoj tvrtki u ugovornim i predugovornim odnosima
U odnosu na obradu svojih osobnih podataka kao subjekata podataka na dio naše tvrtke sam MOTION TRADE sro, kao operator ti kao osoba čiji se osobni podaci obrađuju (u daljnjem tekstu „subjekt podataka”) ovime pružanja informacija na temelju članaka 13. i 14. Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka io slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu „GDPR” ili „uredba”) i zakona o zaštiti osobnih podataka ( „Zakon”)
Zadovoljstvo nam je ukratko obavijestiti o obradi vaših osobnih podataka. Ove se informacije ne odnose na osobne podatke pravnih osoba, uključujući ime, pravni oblik i kontakt podatke pravne osobe.
1. Tko je operator u odnosu na vaše osobne podatke?
Operateri u odnosu na osobne podatke je I MOTION TRADE s.r.o., ID 51413965, na temelju Výpalisko 10 / C, Nové Zámky
2. Načela obrade vaših osobnih podataka
Obavljamo vaše osobne podatke u skladu s uvjetima i odredbama navedenim u GDPR-u ili zakonu. Društvo kao operator za potrebe posebnih propisa dati svoje osobne podatke u kontekstu nadzornih, kontrolne aktivnosti ili na zahtjev državnih tijela. Tvrtka također može pružiti vaše osobne podatke ostalim primateljima - posrednicima. U tu svrhu, brokerska tvrtka ima brokerske ugovore. Oglašavači obrađuju vaše osobne podatke u skladu s smjernicama i sigurnosnim standardima naše tvrtke.
Vaše osobne podatke čuvamo u skladu s sigurnosnim standardima naše tvrtke i samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe obrade vaših osobnih podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je na one koje je odobrila naša tvrtka. Naša tvrtka također podupire vaše osobne podatke kako bi se uklonili sigurnosni incidenti i osigurali dostupnost vaših osobnih podataka. Izradimo sigurnosne kopije osobnih podataka u skladu s našim sigurnosnim standardima, GDPR-om i zakonom
3. U kojim situacijama ćemo obrađivati ​​vaše podatke / obradu osobnih podataka od naše tvrtke?
- fakturiranje, naplatu i namiru potraživanja,
- Izrada baze podataka sudionika, kientov
- Informiranje sudionika o uslugama, anketi o zadovoljstvu,
- Stvaranje zapisa o pozivima, fonograma i registracije IP adresa i obavijesti prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama,
- Izvješćivanje, statistička obrada
- Pogreška, usluga, pritužbe i pritužbe,
- Sudski sporovi, provedbeni postupci, obavijesti o agencijama za provedbu zakona, izvanparlamentarnu raspravu i izvanjske naplate potraživanja,
- Pasivno parnice,
- obradu osobnih podataka u računovodstvenim podacima,
- administriranje registra,
- ponuditi proizvode i usluge i pružati informacije u izravnom marketingu ili telemarketingu ili kroz natjecanja i akcije,
- obavljanje unutarnje revizije, obavljanje funkcije usklađenosti, obavljanje funkcije upravljanja rizicima,
Pravna osnova za obradu osobnih podataka od strane Zakona o elektroničkim komunikacijama (osobito Zakon br. 351/2011 Coll), čime se u skladu sa zakonskim obvezama, sklapanje i izvedbu ugovora o pružanju javnih usluga, opravdan interes zaštite prava i interesa zaštićen zakonom I MOTION TRADE s.r.o.. i sveobuhvatnu zaštitu i povećanu udobnost.
4. Koje osobne podatke obrađujemo o vama?
Obrađujemo sljedeće osobne podatke:
- Vaše identifikacijske podatke i kontakt podatke,
- informacije o proizvodima i uslugama koje pružamo, koje ste naručili,
- podatke iz naše međusobne komunikacije (bilo osobno, u pisanom obliku, telefonom ili na drugi način)
- pojedinosti o plaćanju (npr. pojedinosti o plaćenom ili dugovanom iznosu, broju računa itd.),
5. Odakle izvori dolaze iz ovih informacija?
Vaši osobni podaci koje je Operator obrađivao za svrhe opisane u točki 3 ove informacije dolaze iz sljedećih izvora:
a) dali ste nam podatke, npr. u vezi s korištenjem naših usluga ili ste ih obavijestili tijekom naše međusobne komunikacije.
b) Također obrađujemo podatke dobivene iz javnih izvora, popisa i zapisa kao što su, na primjer, poslovni registar, trgovački registar, registar nesposobnosti, katastar nekretnina, popisi davatelja socijalnih i zdravstvenih osiguranja.
6. Koliko dugo obrađujemo vaše osobne podatke?
I MOTION TRADE s.r.o. ovlašten je obrađivati ​​vaše osobne podatke za vrijeme određeno zakonom br. 351/2011 Zz, tj. za vrijeme trajanja javne usluge na isteku Rok za ostvarivanje prava na javne službe, ali najmanje 10 godina od prestanka ugovornog odnosa s osobom prema Zakonu br. 431/2002 Z.z. o računovodstvu. Obrada osobnih podataka u slučaju pristanka je moguća samo za razdoblje za koje je odobren pristanak udelený.7. Tko je dobitnik osobnih údajovVaše osobnih podataka navedenih u opravdanim slučajevima i to samo u mjeri potrebnoj za sljedeće kategorije korisnika: - Trgovci i tehničara - naših radova, koji su nam potrebni za naše normalno funkcioniranje i provedbu ugovornog odnosa s vama, na primjer. dobavljač informatičke tehnologije i rezervnih dijelova, servis kurira ili poštanskih usluga - drugi subjekti u slučajevima gdje pružamo podatke po zakonu, ili kada je to potrebno kako bi zaštitili naše legitimne interese (npr sud, policija SR, itd.); 8. Imate slijedeća prava glede vaših osobnih podataka: - Pravo pristupa - Možete zatražiti od operatora pristup osobnim podacima koje obrađujemo o vama. Operater je dužan osigurati kopiju obrađene osobnog údajov.- pravo popravka - Operator može zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje spracúvame- pravo na brisanje - možete Pitajte izbrisati vaše osobne podatke, ako postoji neki od sljedećih situacija a. osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; Povukli ste pristanak na temelju kojeg su obrađeni vaši osobni podaci i nema daljnjeg pravnog razloga za takvu obradu; Imate prigovor na to što je predmet odluke na temelju automatsku obradu Vaših osobnih podataka te ne postoje važni opravdani razlozi za takve ih preradu ili ulažu prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svrhe marketinga, d. Vaši osobni podaci su bili neovlašteni; Vaši osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se udovoljili zakonskoj obvezi utvrđenoj u zakonu Unije ili države članice koja se primjenjuje na Operatera; Vaši osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom informacija spoločnosti.- pravo ograničiti obradu - možete Pitajte ograničiti obradu Vaših osobnih podataka, ako postoji neki od sljedećih situacija: a. Dostavili ste točnost vaših osobnih podataka za vrijeme koje je potrebno da operator potvrdi točnost osobnih podataka; obrada vaših osobnih podataka je ilegalna, ali odbija brisanje tih podataka i umjesto toga zahtijeva da ograničite njihovu upotrebu; Operator više ne zahtijeva osobne podatke za obradu, ali ih traži da identificiraju, vrše ili brani pravne zahtjeve; Vi ste prigovorili obradi vaših osobnih podataka iz čl. 21. st. 1 Pravilnik, dok je provjereno da opravdani razlozi operator prevagnuti vašeg ovlaštenog dôvodmi.- pravo na prenosivost podataka - u slučajevima predviđenim Uredbom GDPR imaju pravo dobiti osobne podatke za vas, a vi pod uvjetom da operatori u strukturirani uobičajeno i strojno čitljiv format s činjenicom da to pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih osoba pravo na povlačenje - ako se obrada vaših osobnih podataka na temelju suglasnosti, imate pravo na svoju suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu za koju je dao suglasnost u bilo koje vrijeme odvolať- pravo prigovoriti - uvijek možete prigovor na obradu osobnih podataka od strane operatera u svrhu izravnog marketinga provedenog na temelju legitimni interes Prevádzkovateľa- pravo žaliti - imate pravo pokrenuti STA Gore navedena prava dotične osobe navedena su u člancima 15. do 21. Uredbe. Zainteresirana osoba će ta prava koristiti u skladu s Uredbom i drugim relevantnim zakonima. Voci I MOTION TRADE s.r.o. možete ostvariti svoja prava kao osoba putem pisanog zahtjeva u našoj tvrtki ili elektronskim putem na e-mail adresu: info@i-motion.sk. Ako je zahtjev za usmeno izlaganje, informacije mogu se dodijeliti pod uvjetom da vas kao osobu o kojoj će pokazati svoju totožnosť.9. Vaš pristanak na obradu osobnih podataka o dobrovoljnom ili obveznom? Odobravanje svoj pristanak da pitam, ako niste naši kupci / pretplatnici sa sobom imamo drugi sličan odnos odgovara zahtjevima Uredbe GDPR recital 47, a želite primati naše marketinške ponude. Davanje suglasnosti je potpuno dobrovoljno. Odobravanje ovog pristanka preduvjet je za sklapanje ugovora i dobivanje proizvoda ili usluge naše tvrtke. Može se dati suglasnost za obradu žalbe osobnih podataka? Suglasnost daje za marketinške svrhe i slati reklamne pošte može opozvati kedykoľvek.11. Kako možete pristati na obradu osobnih podataka? Možete ukinuti svoj pristanak da obradi osobne podatke pisanjem na adresu naše tvrtke. Kako se možete obraniti? protiv izravnog marketinga bez vašeg pristanka? U svakom trenutku imate pravo na besplatnu obradu takvih obrada vaših osobnih podataka. ProfilingI MOTION TRADE s.r.o. također profiliranje novih sudionika na temelju demografije, socijalnih podataka i podataka o našim uslugama radi pravilnog sklapanja Ugovora14. Daljnje informacije o obradi vaših osobnih podataka, kao i pravo pristupa, popravaka, brisanja, ograničenja, prigovora i prenosivosti mogu se izvršiti pisanjem u našu tvrtku ili putem e-maila na info@i-motion.sk. U slučaju da zatražite usmeno otkrivanje podataka, informacije se mogu dati pod uvjetom da kao dotična osoba dokazite svoj identitet.
Podaci
ID: 51 413 965
VAT: 212 068 4896
Bank: FIO Banka
account: SK69 8330 0000 0020 0139 6747
Created by I Motion trade s.r.o. (c) 2018
Kontakt
Výpalisko 9782/10C
940 02 Nové Zámky
Slovensko
+421  911 693 975
sales@i-motion.sk
I Motion trade s.r.o.
Dobavljač komponenta za rešenje za prevoz proizvoda u kozmetičkoj, farmaceutskoj, duvanskoj, automobilskoj i prehrambenoj industriji.
Podaci
ID: 51 413 965
VAT: SK212 068 4896
Bank : Fio Bank
Podaci
ID: 51 413 965
VAT: 212 068 4896
Bank : Fio Bank
Kontakty
Výpalisko 9782/10C
940 02 Nové Zámky
Slovensko
+421  911 693 975
sales@i-motion.sk
Podaci
ID: 51 413 965
VAT: SK212 068 4896
Bank : Fio Bank
Back to content